044 500 4420

Expert i fönster och balkongdörrar

Verkställande direktör Jan Grönroos

Fenser Ab är grundat år 2003. Före detta renoverade vi fönster och dörrar samt installerade sk. förfönster i huvudstadsregionen så vi har ca. 25 års erfarenhet av fönster – och dörr – renovering.

Fenser fönsterservice är orienterad till husbolag, större aktieägare och till privata hushåll.

Vi verkar huvudsakligen i huvudstadsregionen och omkring i Nyland. Vi servar och renoverar fönster och dörrar ocksån i Tammerfors, Åbo och Kotka.

Fenser-fönsterservice servar och tätar alla fönstertillverkares fönster och dörrar med hög yrkeskunnighet och med egen utvecklad fönsterservicekoncept.

Våra montörer är våra självskolade, egna stadigvarade anställda följaktligen kan vi garantera god kvalitè och ett gott slutresultat. På arbetssäkerheten satsar vi på 100 % för i fönster – och dörrservice finns risken för yrkesskada.

I fönsterservicen använder vi dit lämpligaste passande och högklassiga material och reservdelar vars vi ger 2 års garanti till. Vi följer beständigt med nya fönsters produktutveckling med att tex besöka i Tyskland arrangerade Fensterbau Frontale mässan. Därifrån har vi fått goda kontakter tex till anskaffning av reservdelar till nya fönster.

I Finlands väderomständigheter fördrar sig fönstrena av stora väderleks- och temperaturförändringar.

Fenser Ab rekommenderar att alla fönster och dörrar servas med ca 5–7 års mellanrum. Genom att serva fönstrena kan man hindra större skador i fönster och dess närhets konstruktioner.

Vi gör all fönsterservice, tätning – och fönster – och dörrsmåarbete. Dessutom gör vi fönsterbesiktningar, servicemålningar, fönsterventilinstalleringar, byter ut föruttnat virke, tätning av glasväggar och glasarbeten enligt skild beställning i samband med servicearbetet.

Fönstrenas såkallade ”tungrenovering” och renovering enligt Tema A13 metoden konsulterar vi direkt till våran samarbetspartner som är specialiserad att utföra detta arbete.

I smaband med vårat kontor i Mårtensdal Vanda har vi verkstad och lagerutrymme till våra reservdelar och servicetillbehör.

Som Fenestra Ab:s märkesservice fungerade vi till år 2009 vars vi har fortfarande ett brett urval av Fenestra fönsters och dörrars reservdelar till vårt förfogande.

Ett servat fönster är lätt att använda, tryggt och lufttätt. Detta förbättrar ocksån bobekvämlighet och sparar energi.

Servicens slutresultat är att med engångsinvestering på lång sikt sparar man pengar.

”Man kan, och det lönar sig att serva alla fönster och dörrar”

– Jan Grönroos, verkställande direktör

Tveka inte att kontakta oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Fenser Oy
Kynttiläkuja 1 A
01670 VANTAA

FO-nummer: 0931080-6
Telefonnummer: 044 500 4420

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.