044 500 4420

Expert i fönster och balkongdörrar

Ett servat fönster – sparar pengar

metodbeskrivning

Fönstren slits i användning, men i rätt tid och planmässig service kan man förlänga betydligt fönstrenas användningstid.


Med hjälp av Fenser-fönsterservice hålls fönstrena lätta att använda, täta och trygga. Med jämna års mellanrum servat fönster hålls hyresgäster/ägare samt samtliga användare nöjda. Tillika minskar reparationsanbud samt dyra skadokostnader.

Planmässig fönsterservice är en del av god och yrkesmässig fastighetsskötsel. Med hjälp av den, håller budgeten och disponentens arbete underlättas. T.ex. Finlands ledande fönstertillverkare, Fenestra, rekommenderar fönsterservice med 5 års mellanrum som en del av yrkeskunnig fastighetsskötselplan.

Fenser-servicekoncept

metodbeskrivning

Fenser fönsterservice framgår enlight ett systematiskt koncept. För att beskydda hyresgästernas/ägarnas nöjdhet startar vi alltid serviceprocessen med en anmälan om en annalkande service.

Fenser-fönsterservice framgår fönster för fönster enligt en granskningslista med över 30 olika granskningspunkter. I samband med servicen går vi egenom till konceptet hörande granskningar, justeringar, rengöringar …och reparationer. Över alla gjorda arbeten rapporterar vi skriftligt till disponenten / beställaren. Till servicen kan vi ocksån anknyta en anvisning om fönstrenas användning till hyresgästen/ägaren eller t.ex. dela ut en bruksanvisning. Fenser-fönsterservicens lyckande mäter vi ut med att dela ut en förfrågan till varje servad fastighet.

Metodbeskrivning

metodbeskrivning

Låsena smörjade och justerade

metodbeskrivning

Dåliga tätningar bytta  

metodbeskrivning

Bågglidena hela  

metodbeskrivning

Gångjärn spända och justerade

Tveka inte att kontakta oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Fenser Oy
Kynttiläkuja 1 A
01670 VANTAA

FO-nummer: 0931080-6
Telefonnummer: 044 500 4420

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.